Kamera Turawa jezioro

2019-01-22 04:58 [x]
-9°C
94 %
1008 hPa
1.5 m/s
125 °